Terimler

KURUMSAL DİZİN

Kurumsal Dizin Etki Alanı Sunucularında kurulu bulunan bir Dizin Veri Tabanıdır. Bu veri tabanı kullanıcılar, gruplar, bilgisayar, çevre birimleri ile Organizasyonal birimlere ait bilgileri bunları bulmak ve yönetmek görevlerini yerine getirir.

DNS

İnterneti bölümlemeye, bölümleri adlandırmaya ve bölümler arası iletişimi organize etmeye yarayan, bilgisayar, servis, internet veya özel bir ağa bağlı herhangi bir kaynak için hiyerarşik dağıtılmış bir adlandırma sistemidir. Türkçeye AAS (Alan Adı Sistemi) olarak çevirilmiştir.

DHCP

Bir ağa bağlı bilgisayarların IP adreslerini ve bazı ek parametreleri atamak için kullanılan servistir.

NTP

Bir ağ daki bilgisayarların saatlerinin eşleşmesi için kullanılan bir protokoldür.

SAMBA

Samba, Linux ve Unix işletim sistemleri ile windows işletim sistemleri arasındaki iletişimi sağlayan bir ağ sunucusu uygulamasıdır.

SALT

Salt olarak ta bilinen Salstack altyapısı ile Windows®, Linux® ve macOS® işletim sistemli sunucu veya istemcileri etki alanına üyelik şartı aranmaksızın tek merkezden rahatlıkla yönetebilir.

GPO

GPO bir Kurumsal Dizin ortamında işletim sistemlerini, kullanıcı ayarlarını, özelleştirmeleri, kısıtlamaları, uygulama dağıtımı işlemlerini sağlayan nesnelerdir.

KCC

Etki Alanı denetleyicileri replikasyon topolojisini en fazla üç adımda en iyi trafik oluşturmakla sorumludur. Bu servis 15 dakika da bir çalışarak güncellemenin en fazla üç adımda yapılmasından sorumludur.

SYSVOL

Etki Alanı denetleyicilerinde bulunan paylaşılmış bir klasördür. Bu klasör içinde GPO ayarları bulunur. Etki Alanı denetleyicileri arasındaki replikasyonda SYSVOL de çoğaltılır.

REPLİKASYON

Bir etki alanında denetleyiciler arasında dizin bilgilerinin tutarlı olması için, bu bilgilerin denetleyiciler arasında güncellenmesi gerekir. Gerçekleşen bu olaya Replikasyon denir.

SSO (Single-Sign-On)

Tek Oturum Açma (SSO), kullanıcıların birden fazla uygulama ve web sitesi ile tek kimlik bilgisi kullanarak kimlik doğrulaması yapılmasına izin veren yapıdır.

RADIUS

Kimlik doğrulama / yetkilendirme işlemini yapan bir servistir.