Dizin Yönetimi

Kurumsal dizin, etki alanı sunucularında kurulu bulunan bir dizin veri tabanıdır. Bu veri tabanı; kullanıcılar, gruplar, bilgisayarlar, çevre birimleri ile organizasyonal birimlere (organizational unit, OU) ait bilgileri bulmak ve yönetmek görevlerini yerine getirir.

Kurumsal dizin ile kaynakları merkezi olarak yönetebilir, kaynaklara tek kullanıcı adı ve parola ile erişebilirsiniz.

Kurumsal dizin, mantıksal ve fiziksel olarak iki parçada incelenebilir.

Kurumsal dizin mantıksal yapısında; etki alanı (domain), etki alanı ağaçları (aynı etki alanı isimlerini içeren parent ya da child etki alanlarıdır), orman (forest), nesneler, organizasyon birimleri bulunur.

Kurumsal dizin fiziksel yapısında; etki alanı denetleyicileri (domain controllers) ve bölgeler (regions) bulunur.

Not

Etki Alanı: Aynı veri tabanında bulunan nesneleri paylaştıran, yönetilmesini sağlayan mantıksal bir bileşendir.

Etki Alanı Ağaçları: Etki alanının alt etki alanlarıdır. Bu etki alanları birbirleriyle kaynaklarını paylaşabilir ve bilgilerini aralarında replike ederler.

Orman: Birden fazla etki alanı ağacının bir araya gelmesiyle meydana gelen yapıdır. Bir orman içinde ağaçlar aynı isimlendirmeyi kullanmasalar bile şema ve genel katalog bilgileri ortaktır.

Organizasyonal Birim: Etki alanı içinde bulunan ve içerisinde kullanıcı, grup ve bilgisayar gibi nesnelerin bulunduğu mantıksal bir yapıdır.

Genel Katalog: Bir ormanda bütün etki alanları ile ilgili yapılan aramalarda nesnelerin ortak özelliklerinin tutulduğu depodur.

Şema: Bir ormanda bulunan nesnelere ait sınıfların ve nesnelerde bulunan özniteliklerin tanımlarının bulunduğu yapıdır.

Uyarı

SambaBox, şema versiyonu olarak 69 ve önceki versiyonları destekler.

Dizin yönetimi ile kullanıcı, grup ve organizasyon birimleri oluşturabilir, bunların ayarlarını yapabilirsiniz. Ek olarak aşağıda listelenen işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz: