Replikasyon

Dizin sunucusu replikasyonu, bir ağ veya organizasyon içindeki birden fazla dizin sunucusu arasındaki verilerin senkronizasyon sürecidir. Bu replikasyon, tüm dizin sunucularının tutarlı ve güncel bilgilere sahip olmasını sağlar, bu sunucular farklı konumlara dağılmış olabilir veya yük dengelemesi ve hata tolere edilebilirlik için kullanılabilir. Dizin sunucusu replikasyonunun temel hedefleri şunlardır:

 1. Yüksek Kullanılabilirlik: Dizin hizmetleri, birçok ağlı ortamda kimlik doğrulama, yetkilendirme ve kaynak bulma için kritiktir. Replikasyon, bir dizin sunucusu kullanılamaz hale geldiğinde diğer sunucuların kesintisiz hizmet sağlamasına yardımcı olur.

 2. Yük Dağıtımı: Replikasyon, organizasyonlara dizi sorgularının ve güncellemelerinin yükünü birden fazla sunucu üzerine dağıtmalarına olanak tanır, böylece aşırı trafik nedeniyle tek bir sunucunun darboğaz haline gelmesini önler.

 3. Felaket Kurtarma: Veri kaybı veya sunucu arızası durumunda, replike edilen veriler kurtarma amaçları için kullanılabilir, veri kaybını ve süreksizliği en aza indirir.

Dizin sunucusu replikasyonunun tipik olarak nasıl çalıştığını aşağıda bulabilirsiniz:

 1. Veri Değişiklikleri: Dizin verileri üzerinde bir değişiklik yapıldığında (örneğin, kullanıcı hesabı oluşturma, değiştirme veya silme), bu değişiklik bir replikasyon kaydına veya sırasına kaydedilir.

 2. Replikasyon Süreci: Dizin sunucusu, değişiklikleri bir veya daha fazla hedef sunucuya iletmek için bir replikasyon mekanizması kullanır. Bu süreç ya kaynak sunucunun güncellemeleri hedef sunuculara gönderdiği itme tabanlı (push-based) veya hedef sunucuların kaynak sunucudan güncellemeleri istediği çekme tabanlı (pull-based) olabilir.

 3. Tutarlılık: Hedef sunucu(lar), kaynak sunucudan aldıkları değişiklikleri kendi dizin veritabanlarına uygularlar. Verinin tutarlılığını sağlamak için bir dizi kuralı ve çelişkili güncellemeler varsa çözümleme mekanizmalarını takip ederler.

 4. Topoloji: Replikasyon topolojisine bağlı olarak, tek yönlü replikasyon olan ana-köle (master-slave), çift yönlü replikasyon olan çoklu ana (multi-master) veya daha karmaşık konfigürasyonlar gibi çeşitli yapılandırmalar olabilir.

 5. Senkronizasyon: Replikasyon sistemleri, senkronizasyonu sürdürmek ve veri tutarlılığını sağlamak için çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemler, her girdi için zaman damgaları, sürüm numaraları veya benzersiz tanımlayıcılar içerebilir.

 6. Gecikme: Kaynak sunucudaki veri değişiklikleri ile hedef sunucu(lar)a olan replikasyonları arasında bir gecikme olabilir. Kabul edilebilir gecikme seviyesi, organizasyonun belirli gereksinimlerine bağlıdır.

Farklı dizin hizmeti çözümleri, özel ihtiyaçları karşılamak için dizin sunucusu replikasyonu için değişen düzeylerde yapılandırılabilirlik ve seçenekler sunar. Doğru yapılandırılmış ve yönetilen replikasyon, karmaşık ağ ortamlarında dizin verilerinin güvenilirliği, kullanılabilirliği ve tutarlılığını sağlamak için hayati öneme sahiptir.

Etki alanındaki denetleyicilerin tutarlı olması için güncellemeler gereklidir. Bu olaya replikasyon denir.

 • Aynı site içindeki denetleyiciler, birbirleriyle Değişiklik Bildirimi aracılığıyla iletişim kurarlar ve bilgi her 15 saniyede güncellenir. Kurumsal dizinde çoklu ana modeli olduğundan, dizin yapısı korunur.

 • Farklı siteler arasında, replikasyon her site içinde Köprü Başı Sunucusu aracılığıyla gerçekleşir.

SambaBox Replikasyon Ekranı

 • Kurumsal dizin etki alanı denetleyicileri arasındaki çoğaltma durumunu gösterir.

 • Genel Çoğaltma Özeti

 • Veri çoğaltma iş ortakları olan etki alanı denetleyicileri arasındaki çoğaltmanın en son durumunu gösterir.

 • Hangi bölümlerin çoğaltma konusunda sorun yaşadığı gibi özet bilgiler görüntülenebilir.

 • Kullanıcıların SambaBox sunucuları arasındaki dizin bölümlerini manuel olarak çoğaltmak için kullanabileceği KCC Bağlantı Nesneleri ve manuel çoğaltma tablosu.

Etki Alanı Denetleyicileri

Kullanıcılar etki alanı denetleyicilerinin adını ve çevrimiçi durumunu görüntüleyebilir ve bu etki alanı denetleyicisinin KCC’yi tetikleyebilir.

Çoğaltma Etki Alanı Denetleyicileri

İpucu

SambaBox bağlamında “Kerberos tutarlılık kontrolünü tetikleme” terimi, SambaBox ortamında Kerberos kimlik doğrulama verilerinin tutarlılığını ve bütünlüğünü sağlamaya yardımcı olan bir süreci ifade eder. Kerberos, kullanıcıları ve hizmetleri kimlik doğrulamak için şifreli biletleri kullanan yaygın bir kimlik doğrulama protokolüdür. SambaBox’ta, Kerberos tutarlılık kontrolleri güvenlik ve güvenilirliği sürdürmek için önemlidir. Bu süreç aşağıdaki adımları içerir:

 1. Kerberos Veritabanı Tutarlılığının Doğrulanması: SambaBox, kullanıcı hesapları, hizmet hesapları ve bunların ilişkilendirilmiş şifreleme anahtarlarıyla ilgili bilgileri depolamak için bir Kerberos veritabanı (ayrıca Anahtar Dağıtım Merkezi veya KDC veritabanı olarak bilinir) kullanır. Bu veritabanı, Kerberos kimlik doğrulamasının işleyişi için kritiktir.

 2. Kerberos Verilerinin Çoğaltılması: Birden fazla etki alanı denetleyicisi olan bir SambaBox ormanında, Kerberos verilerinin, kullanıcı hesap bilgileri ve şifreleme anahtarları dahil, tüm etki alanı denetleyicileri arasında tutarlı olması hayati önemlidir. Çoğaltma, bir etki alanı denetleyicisinde yapılan değişikliklerin diğerlerine iletilmesini sağlar.

 3. Tutarlılık Kontrollerini Tetikleme: Tutarlılığı sürdürmek için, SambaBox, Kerberos verileri için düzenli olarak tutarlılık kontrollerini tetikler. Bu, önceden belirlenmiş bir zaman çizelgesine dayalı olarak otomatik olarak veya gerektiğinde yöneticiler tarafından manuel olarak başlatılabilir.

 4. Tutarlılık Kontrol Süreci: Bir Kerberos tutarlılık kontrolü tetiklendiğinde, etki alanı denetleyicisi Kerberos veritabanını inceleyerek herhangi bir tutarsızlığı veya uyuşmazlığı belirler. Bu, eksik veya güncellenmemiş bilgiler, yanlış anahtar dağıtımı veya yanlış şifreleme ayarları gibi sorunları içerebilir.

 5. Tutarsızlıkların Giderilmesi: Tutarlılık kontrolü sırasında tutarsızlıklar tespit edilirse, etki alanı denetleyicisi bunları çözmek için düzeltici önlemler alır. Bu, kayıtları güncelleme, uygun şifreleme anahtarlarını yeniden oluşturma veya başka bir etki alanı denetleyicisinden eksik veriyi çoğaltma içerebilir.

 6. Kayıt ve Raporlama: Genellikle SambaBox, Kerberos tutarlılık kontrollerinin sonuçlarını kaydeder, tespit edilen sorunları ve bunları çözmek için alınan önlemleri içerir. Bu bilgi, kimlik doğrulama sisteminin sağlığını ve güvenliğini izlemek için değerlidir.

Genel olarak, SambaBox’ta Kerberos kimlik doğrulamasının güvenli erişimi sağlamak için yaygın olarak kullanıldığı birçok ağ kaynağına güvenliği ve güvenilirliği sağlamak için Kerberos veritabanında potansiyel sorunları tanımlayarak ve çözerek operasyonel veya güvenlik sorunlarına yol açmadan önce bu sorunları adresleyerek proaktif bir önlemdir.’

Çoğaltma Özeti

Çoğaltma ortakları arasındaki çoğaltma durumunun özetini gösterir.

Çoğaltma Özeti

Gelen Çoğaltma

SambaBox’taki gelen çoğaltma ortakları, belirli bir etki alanı denetleyicisinin çoğaltma değişikliklerini aldığı etki alanı denetleyicileri veya sunuculardır. Bu ortaklıkların oluşturulması ve yönetilmesi, tutarlılığın korunması ve etki alanı içindeki tüm etki alanı denetleyicilerinin veri güncelliğinin sağlanması için önemlidir.

Gelen Çoğaltma

İpucu

İstenilen çoğaltma ortakları listesi, siteler, site bağlantıları ve NTDS Bağlantıları kullanılarak elde edilebilir. Lütfen Siteler ve Alt Ağlar (Subnets) sayfasına başvurun.

Giden Çoğaltma

SambaBox’taki çıkış çoğaltma, belirli bir etki alanı denetleyicisinde yapılan değişikliklerin aynı etki alanındaki diğer etki alanı denetleyicilerine gönderilip senkronize edilme sürecidir. Bu senkronizasyon, tüm etki alanı denetleyicilerinin tutarlı ve güncel dizin bilgisini koruduğundan emin olur.

Çıkış Çoğaltma

İpucu

İstenilen çoğaltma ortakları listesi, siteler, site bağlantıları ve NTDS Bağlantıları kullanılarak elde edilebilir. Lütfen Siteler ve Alt Ağlar (Subnets) sayfasına başvurun.

KCC Bağlantı Nesneleri

SambaBox’taki KCC bağlantıları, Bilgi Tutarlılık Denetleyicisi tarafından dinamik olarak yönetilen etki alanı denetleyicileri arasındaki iletişim bağlantılarıdır. Bu bağlantılar, dizin değişikliklerini etkili bir şekilde çoğaltmak ve SambaBox ortamında tutarlılığı sürdürmek için önemlidir. KCC, en iyi performansı ve güvenilirliği sağlamak için çoğaltma topolojisini ve zamanlamalarını sürekli olarak adapte eder.

Çoğaltma Bağlantı Nesneleri

İpucu

İstenilen çoğaltma ortakları listesi, siteler, site bağlantıları ve NTDS Bağlantıları kullanılarak elde edilebilir. Lütfen Siteler ve Alt Ağlar (Subnets) sayfasına başvurun.

Manuel Replikasyon

SambaBox’ta etki alanı bölümlerini manuel olarak çoğaltmak, belirli durumlarda birkaç yararlı amaç sunabilir. Manuel replikasyon, yöneticilere çoğaltma sürecini kontrol etme ve belirli değişikliklerin gerektiğinde hemen iletilmesini sağlama olanağı tanır. Manuel olarak etki alanı bölümlerini çoğaltmanın faydalı olduğu bazı senaryolar şunlardır:

 1. Acil Çoğaltma Zorlamak: Normal koşullarda, SambaBox çoğaltma, çoğaltma zamanlamalarına ve tetikleyicilere dayalı olarak otomatik olarak gerçekleşir. Ancak kritik öneme sahip değişiklikleri, örneğin şifre değişiklikleri veya güvenlik politikası güncellemeleri gibi belirli değişikliklerin hemen çoğaltılmasını gerektiren durumlar olabilir. Manuel çoğaltmayı başlatmak, acil güncellemeler için faydalı olabilir.

 2. Test ve Sorun Giderme: Çoğaltma sorunlarını teşhis etme veya değişiklikleri test etme durumunda, etki alanı bölümlerini manuel olarak çoğaltmak, değişikliklerin hızla etki alanı denetleyicileri arasında senkronize olduğundan emin olmayı sağlar. Bu, çoğaltma sorunlarının çözüldüğünü doğrulamak için özellikle faydalıdır.

 3. Felaket Kurtarma: Veri bozulması veya nesnelerin kazara silinmesi durumunda, manuel çoğaltma, sorunu daha hızlı bir şekilde çözmek için doğru verileri bilinen bir kaynaktan geri yüklemek için kullanılabilir.

 4. Site Arası Çoğaltma: Çoklu site SambaBox dağıtımlarında, belirli siteler arasında çoğaltmayı manuel olarak tetiklemek isteyebileceğiniz senaryolar olabilir. Bu, grup üyelik güncellemeleri veya güvenlik değişiklikleri gibi kritik değişikliklerin hızlı bir şekilde siteler arasında yayılmasını sağlamak için kullanışlıdır.

 5. Hemen Güncellemeler: Bazı değişiklikler bağımlılıklara sahip olabilir veya hemen uygulanması gerekebilir, örneğin Grup Politikası güncellemeleri veya hizmet hesaplarının değişiklikleri. Manuel çoğaltma, bu değişikliklerin ağda hemen yansıtılmasını sağlar.

 6. Belirli Alanların Yönetimi: SambaBox ormanınız birden fazla alan içeriyorsa, belirli alanlar için değişiklikleri manuel olarak çoğaltmak, güncellemelerin izole edilmesini ve gereksiz yere diğer alanları etkilememesini sağlamak için kullanışlı olabilir.

Manuel replikasyon faydalı bir araç olabilirken, aşırı kullanıldığında çoğaltma trafiğini artırabilir ve ağa aşırı yük getirebilir. Manuel replikasyonun etkilerini anlamak ve belirli idari veya işletme gereksinimlerini karşılamak için sadece gerekli olduğunda kullanmak önemlidir.

Manuel Çoğaltma
Kurumsal Dizin Bölümleri

Süreç

Açıklama

Etki alanı bölümü

Kullanıcılar, gruplar, bilgisayarlar ve OU’lar hakkındaki bilgilerin bulunduğu bölüm.

Yapılandırma Bölümü

Site ve hizmetlerin orman genelindeki topolojisinin bulunduğu bölüm.

Şema Bölümü

Kurumsal dizindeki kurallar ve nesne tanımlamalarının bulunduğu bölüm.

Orman DNS Bölümleri

Ormanla ilgili DNS kayıtları hakkında bilgilerin bulunduğu bölüm.

Etki alanı DNS Bölümleri

Etki alanıyla ilgili DNS kayıtları hakkında bilgilerin bulunduğu bölüm.

Not

KCC (Bilgi Tutarlılık Denetleyicisi): Etki alanı denetleyicileri, çoğaltma topolojisinin en fazla üç adımda en iyi trafiği üretmekten sorumludur. Bu hizmet her 15 dakikada bir çalışır ve en fazla üç adımda güncellenir.