Site & Alt Ağlar (Subnet)

SambaBox’ta siteler, ağın fiziksel konumlarına dayalı olarak ağ bileşenlerini (sunucuları) gruplamak için kullanılır. Her site, coğrafi olarak yakın olan alt ağları ve sunucuları bir araya getirir. Bu, ağ trafiğini azaltır, veri iletimini hızlandırır ve uzak bölgeler arasındaki iletişimi geliştirir.

Sitelinkler, farklı siteler arasındaki iletişimi yönlendiren bağlantılardır. Bir sitelink, bir siteyi diğerine bağlar ve iletişimi zamanlama ve maliyet açısından optimize etmeye yardımcı olur.

Her site içindeki sunucular, SambaBox hizmetlerini barındırır. Her site kendi sunucularına sahip olabilir ve bu sunucular, o site’nin benzersiz ihtiyaçlarını ve yönetim gereksinimlerini karşılamak üzere yapılandırılabilir.

NTDS bağlantıları (NTDS, “NT Dizin Hizmetleri” anlamına gelir), SambaBox sunucuları arasındaki veri replikasyonu için kullanılır. Sunucular, veriyi NTDS bağlantıları aracılığıyla değiştirir ve bu sayede verinin ağın her tarafında tutarlı olmasını sağlarlar.

Özetlemek gerekirse, SambaBox’ta siteler, sitelinkler, sunucular ve NTDS bağlantıları, büyük, coğrafi olarak dağılmış ağların etkili yönetimi, performansı ve veri güvenliği için birlikte çalışır. Her bileşen, belirli ağ gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır ve birlikte ağın sorunsuz çalışmasını sağlarlar.

Siteler ve Alt Ağlar ekranı, kullanıcıların dizin replikasyonu topolojisini doğrudan etkileyen farklı ağ topolojileri arasından seçim yapmalarını sağlar.

Kullanıcılar Replikasyon Zamanlamalarını Yoksay veya Tüm Site Bağlantılarını Köprüle seçebilirler.

zamanlamaları yoksay ve tüm site bağlantılarını köprüle

SambaBox dizin ortamında kullanılabilen farklı ağ topolojileri vardır.

Bu ağ topolojileri şunlardır:

  • Tamamen Bağlı Ağ Örgüsü Ağ Topolojisi

    Tamamen Bağlı Ağ Örgüsü Ağ Topolojisi, SambaBox dizin ağ topolojisi için en yaygın kullanılan topolojidir; tüm etki alanı denetleyicileri birbirleriyle iletişim kurabilir.

    Tamamen Bağlı Ağ Örgüsü Ağ Topolojisi
  • Hub ve Şube Ağı Topolojisi

    Hub ve Şube Ağı Topolojisi, Tamamen Bağlı Ağ Örgüsü Ağ Topolojisinden biraz farklıdır çünkü uç noktalar birbirleriyle iletişim kuramazlar. ŞUBE’ler sadece HUB sunucu(ları) ile iletişim kurabilirler.

    Hub ve Şube Ağı Topolojisi

Tamamen Bağlı Ağ Örgüsü ve Hub ve Şube ağ topolojileri, bilgisayarların veya cihazların birbirleriyle nasıl iletişim kurduğunu tanımlayan yapısal yaklaşımlardır. Tamamen bağlı ağ, her cihazın diğer tüm cihazlarla doğrudan bağlı olduğu, yüksek güvenilirlik ve veri iletim hızı sağlar, ancak yüksek kurulum ve bakım maliyetleri ile gelir. Öte yandan, Hub ve Şube, bir merkezi noktanın (hub) birçok cihazla (şube) iletişim kurduğu bir yapısı içerir. Hub, veriyi toplar ve dağıtırken cihazlar genellikle sadece merkezi hub ile iletişim kurarlar. Yıldız topolojisi merkezi kontrol sağlarken, Hub ve Şube daha ölçeklenebilir olsa da merkezi nokta arızalandığında ağ kesilme riskini taşır. Her iki topoloji de ihtiyaca göre farklı kullanım durumlarına uyarlanabilir. Seçim, gereksinimlere ve maliyetlere dayalı olarak yapılır; tamamen bağlı ağ güvenliği artırırken, hub ve şube maliyet tasarrufu sağlayabilir.

Konu hakkında daha fazla bilgi için lütfen Profelis ile iletişime geçin.

Siteler ve Alt Ağlar ekranı aynı zamanda kullanıcılara

işlemlerini yapmalarına olanak tanır.