Tarih & Saat Ayarları

Bu ekranda SambaBox sunucusunun tarih ve saat yapılandırmasını görüntüleyip üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.

Tarih & Saat Ayarları

Saat Dilimi Ayarlaması

Yerel saat dilimi seçimini Saat Dilimi açılır kutucuğundan yapılır. Sunucunun zamanını UTC +/- zaman dilimi değeri olarak ayarlar.

Orphan Mod

Bazen bir NTP alt ağı, yerel referans saatleri veya İnternet saat sunucuları gibi tüm UTC kaynaklarından izole edilir. Bu tür durumlarda, alt ağ sunucularının ve istemcilerinin UTC zaman ölçeğine değil, ortak bir zaman ölçeğine eşitlenmiş kalması gerekebilir. Daha önce, bu işlev bir UTC kaynağını simüle etmek için yerel saat sürücüsü tarafından sağlanıyordu. Bu sürücüye sahip bir sunucu, alt ağdaki diğer ana bilgisayarları doğrudan veya dolaylı olarak senkronize etmek için kullanılabilir.

Orphan Mod, bu zaman sunucusunun Orphan Mod’a geçeceği katmanı belirtir. Örneğin, 6 değeri kullanan bir zaman sunucusu, 1’den 5’e kadar olan katmanların bir zaman kaynağına erişilebildiği sürece Orphan Mode’a geçmeyecektir. Önerilen değer, en kötü durum harici olarak erişilebilir zaman kaynağından 2 fazladır.

Orphan Mod, tüm gerçek zamanlı saat kaynaklarının erişilemez hale gelmesi durumunda bir grup ntpd sunucusunun otomatik olarak bir lider seçmesine izin verir.

İpucu

Özel ağlar için genel bir konfigürasyon, en alt tabakada çalışan bir veya daha fazla çekirdek sunucuyu içerir. İyi uygulama, simetrik veya yayın modlarını kullanarak bu sunucuların her birini diğerleri için yedek olacak şekilde yapılandırmaktır. En az bir çekirdek sunucu bir UTC kaynağına ulaşabildiği sürece, alt ağın tamamı onunla senkronize olabilir.

Orphan Mod Gecikme Zamanı

Saniye cinsinden Orphan Mod’a geçme gecikme zamanıdır. Zamanından önce Orphan Modu’nu etkinleştirmekten kaçınmak için, arka plan programı ilk başlatıldığında ve bundan sonra tüm kaynaklar kaybolduğunda bir bekleme gecikmesi gerçekleşir. Gecikme, diğer kaynakların erişilebilir ve seçilebilir hale gelmesi için zaman tanımayı amaçlamaktadır. Yalnızca kaynak olmadan gecikme sona erdiğinde Orphan Modu etkinleştirilecektir.

Zaman Sunucuları Yönetimi

SambaBox üzerinde tanımlı zaman sunucularını bu alandan eklenip çıkartılır.

Zaman Sunucusu Ekleme

Yeni zaman sunucusu, [Sunucu Ekle] düğmesine basıldıktan sonra arayüze eklenen kutucuğa sırası ile ağ adresi (IP) veya adı girilerek (DNS üzerinden mutlaka çözümlenebiliyor olması gerekir) iburst ve/veya prefer kutucukları seçildikten sonra [Kaydet] düğmesi kullanılarak aktif hale gelir.

İpucu

iburst

Zaman sunucusuna erişilemediğinde (bir ana bilgisayarın erişilebilir olup olmadığını bulmaya çalışır) sekiz paketlik bir yük gönderir ve ardından ilk senkronizasyona kadar bu süreyi kısaltır. Daha hızlı saat senkronizasyonu için kullanılır. Normalde NTP paketleri arasındaki boşluk, çağrının tamamlanmasına izin vermek için yaklaşık 16 saniyedir. Sunucuya ulaşıldıktan sonra, paketler arasındaki boşluk yaklaşık 2 saniyeye düşer.

İpucu

prefer

Zaman sunucusunu tercih edilen sunucu olarak işaretler. Diğer her şey eşit olduğunda, bu ana bilgisayar, doğru şekilde çalışan bir dizi ana bilgisayar arasında senkronizasyon için seçilecektir. Bu seçenek herhangi bir eş veya sunucu ile kullanılabilir, ancak en yaygın olarak bir radyo saatiyle kullanılır.

Zaman Sunucusu Değiştirme

Zaman sunucularının bilgileri ilgili kutucuklarda yapılacak değişikliklerin yapılmasının ardından [Kaydet] düğmesine basılması ile aktif hale gelir.

Zaman Sunucusu Silme

[Sunucu Kaldır] düğmesi, basılması halinde listenin en sonundaki sunucu bilgilerini arayüzden kaldırır ancak [Kaydet] düğmesine basılmadığı sürece eski ayarlar sistemde aktif olmaya devam eder.

İpucu

Orjinal Sunucuları Yükle

Zaman sunucularında değişiklik yapıldıktan sonra [Kaydet] düğmesine basılmaması şartı ile eski ayarların geri getirilmesini sağlar.

Zaman Sorgulama

Mevcut diğer bir sunucudan zaman sorgulamak için ntp sunucusu kutusuna sunucunun ağ adresi veya adı girilerek [Zamanı Sorgula] düğmesi ile sunucunun zaman sunucusu olup olmadığı anlaşılır.

Manuel Zaman Senkronizasyonu

Mevcut diğer bir sunucu ile zamanı eşitlemek için ntp sunucusu kutusuna sunucunun ağ adresi veya adı girilerek [Zamanı Senkronize Et] düğmesi ile sunucunun zamanı diğer sunucusunun zamanı ile eşitlenir.

Manuel Zaman Ayarlama

Manuel zaman ayarlaması yapmak için içerisinde tarih yazan kutucuğa tıklandığında bir takvim açılır ve istenilen zaman bilgileri seçildikten sonra [Saat ve Tarihi Ayarla] düğmesi ile sunucunun zamanı istenilen tarihe ayarlanır.