Servis Yönetimi

Bu ekrandan SambaBox içerisinde Dizin, DNS, DHCP, NTP, Salt-Master, SNMP ve Hata Ayıklama servislerini durdurabilir, yeniden başlatabilir, sunucu açılışında çalışmasını engellemek için devre dışı bırakabilirsiniz.

Servis Yonetimi
  • [Başlat] düğmesi ilgili servisi başlatır

  • [Durdur] düğmesi ilgili servisi durdurur

  • [Yeniden Başlat] düğmesi servisin bütün süreçlerini durdurarak yeniden başlatır.

  • [Devredışı Bırak] düğmesi servisin sunucunun yeniden başlatılması durumunda otomatik olarak başlamamasını sağlar.

  • [Etkinleştir] düğmesi servisin sunucunun yeniden başlatılması durumunda otomatik olarak başlatılmasını sağlar.