FSMO Rolleri

Kurumsal Dizinde birden fazla Etki Alanı Denetleyicisi olduğu durumlarda hem Etki alanı hemde Orman ortamlarında bir takım işlerin yapılmasından sorumlu ve denetleyicilere dağıtılabilen roller vardır. Bunlara FSMO (Flexible Single Master Operation) denir. Bu rollerin bazıları Etki alanı bazıları da Orman düzeyinde çalışırlar. Kurumsal Dizinde farklı görevlere sahip yedi FSMO rolü vardır.

FSMO Rolleri

Rol Adı

Düzeyi

PDC Emulator

Etki Alanı

RID Master

Etki Alanı

Schema Master

Orman

Domain Naming Master

Orman

Infrastructure Master

Etki Alanı

Domain DNS Zone Master role

Etki Alanı

Forest DNS Zone Master role

Orman

Not

PDC Emulator: Etkil Alanındaki Parola değişiklikleri, Hesap kilitlenmeleri, Zaman ayarları, Grup politikaları değişiklikleri gibi görevleri üstlenir.

RID Master: Etki Alanında her nesne benzersiz bir tekil numaraya sahiptir. Buna SID (Security Identifier) denir. Bu SID Etki alanı SID inden ve benzersiz bir kimlik olan RID (Relative IDs) den oluşur. RID Master Etki Alanındaki denetleyicilerden gelen RID isteklerini işlemekten sorumludur. Ayrıca RID Masterın görevleri arasında nesneleri etki alanından düşürmek ya da başka etki alanına taşımak da vardır.

Schema Master: Kurumsal Dizindeki verilerin bulunduğu ve düzenlendiği yapının sorumlusu olan roldür. Sadece bu Etki Alanı denetleyicisnde şema güncellemesi yapılabilir.

Domain Naming Master: Ormana yeni bir ağaç eklenmesi / çıkarılmasından sorumlu roldür.

Infrastructure Master: Orman düzeyinde Etki Alanları arasında nesnelerin referans bilgileri ile SID ve DN lerini tutar. Nesnelerin yeniden adlandırılması, alanlar arası değişikliklerden sorumludur.

Domain DNS Zone Master Role: Bu rol sahibi Etki Alanı denetleyicisi DNS sunucuları ile Etki Alanı denetleyicilerinde bulunan tümleşik bölgelerin eklenmesi ya da silinmesinden sorumludur.

Forest DNS Zone Master Role: DNS sunucularında Orman genelindeki Global Katalog (GC) kayıtlarının eklenmesi / silinmesinden sorumlu roldür.

SambaBox sisteminin ana ekran(Yönetim Paneli) da aktif çalışırlığını gördükten sonra mevcut çalışan Kurumsal Dizin üzerindeki rollerin üstlenilmesi aşamasına geçin. Dizin Yapılandırma / FSMO Rolleri adımları ile geçilen ekranda rolleri listeyebilirsiniz.

[Ele Geçir] butonu ile eski rol sahibi​ Kurumsal Dizinde yoksa rolleri SambaBox üzerine zorla alma işlemi yapılabilir. Çevrimiçi olan Etki Alanı denetleyicisinden bir rolü zorla ele geçirmek, Kurumsal Dizinde daha çok sorunlara yol açabilir. Eski rol sahibi çevrimiçi ise rol, [transfer] butonu ile SambaBox üzerine alınabilir. Transfer işlemi tek taraflı çalışır.