Karaliste

Bu ekranda parolalarda olması istenmeyen kelimeler ile özel işaretler ya da ifadelerin yer aldığı bir karaliste dosyası oluşturabilirsiniz.

Blacklist Oluşturma

Burada anahtar kelimeler ve gerekirse Regex alanlarını doldurup önce aktif alanında açık butonuna, sonra da kaydet butonuna basın.

İsterseniz oluşturulmuş dosya va regex ifadelerini Csv formatında dışarı aktarın.