Gruplar

SambaBox kurumsal dizinindeki gruplara ait işlemler için, grup nesnesi üzerinde sağ tık yapılarak düzenle / yeniden adlandır / pso (grubun parola ilkesi ayarları) / sil işlemlerini yapabilirsiniz. Ayrıca sağ ağaçtan sol ağaca tek tek ya da topluca sürükle/bırak yaparak farklı bir organizasyon birimine taşıyabilirsiniz.

Grup nesnesi üzerinde sağ tık yaparak, Düzenle seçeneğini seçerek ilgili grubun detay bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca başka organizasyon birimine taşıyabilir, grup tipi ile grup üyeliklerine ait işlemleri yapabilirsiniz.

Grup Ekle

Bir organizasyon birimin üzerinde sağ tıklayıp Grup Ekle seçeneği ile ya da GROUP[+] tabına basarak grup ekleme işlemini yapabilirsiniz.

Grubun ekleneceği organizasyon birimi, kurumsal dizin ağaç yapısı içinden seçilebilir.

Grup Ekleme

Uyarı

Dizin yapısında grup tanımlanırken;

  • Grup Adı

  • Grup Tanımı

  • Grup Tipi

seçilmelidir.