Rezervasyonlar

Rezervasyonlar sayfasında DHCP sunucu üzerinde daha önceden rezerve edilmiş ağ adı ve IP bilgileri listelenir.

DHCP Rezervasyonlar

[Düzenle] düğmesi kullanılarak rezervasyon içerisinde

  • Ana Makine Tanımı

  • Sistem Adı

  • MAC Adresi

  • Sabit IP

  • Alt Ağ

gibi seçekleri düzenleyebilirsiniz.

[Sil] düğmesi ise rezervasyonu siler ve geri alınamaz.

Uyarı

Rezervasyonlar üzerinde yapılan değişiklikler [Değişiklikleri Uygula] butonuna basılmadığı sürece etkin olmaz !

İpucu

Bir istemcinin DHCP sunucusundan her kiralama isteği karşılığından aynı IP adresini almasını istiyorsanız, istemcinin IP adresini DHCP sunucu üzerinde rezervasyonlara Yeni Kayit Ekle ekranından ekleyin.