Günlükte Desteklenen Olay kimlikleri

Günlük içerisindeki olay kayıtlarında, kimlik numarası olarak (eventid) Windows AD sistemlerindeki olay kimlik numaraları kullanılır. Desteklenen kimlik kodları ve orjinal dilindeki açıklamaları şu şekildedir:

Desteklenen Olay Kimlikleri

EventID

Orijinal Dilindeki Açıklama

4624

Successful Logon

4625

Unsuccessful Logon

4723

Password Changed

4724

Password Reset

4628

A member was added to a security enabled global group

4629

A member was removed from a security enabled global group

4732

A member was added to a security enabled local group

4733

A member was removed from a security enabled local group

4746

A member was added to a security disabled local group

4747

A member was removed from a security disabled local group

4751

A member was added to a security disabled global group

4752

A member was removed from a security disabled global group

4756

A member was added to a security enabled universal group

4757

A member was removed from a security enabled universal group

4761

A member was added to a security disabled universal group

4762

A member was removed from a security disabled universal group