Etki Alanı Kaldır

Bu ekranda Kurumsal Dizin hizmetlerinden etki Alanı Denetleyicisinin kaldırılması işlemi yapılmaktadır. Kaldırılmak istenilen Etki Alanı denetleyicisi üzerinde herhangi bir rol olmamalıdır. Etki alanı denetleyicisinde bulunan bir rol, yeni rol sahibi olacak etki alanı denetleyicisi tarafından alınmalıdır.

Etki Alanından Kaldır

Uyarı

Etki Alanından kaldırılacak SambaBox üzerinde herhangi bir FSMO rolü olmamalıdır. Ulaşılamayan bir SambaBox etki Alanından kaldırılacaksa [Çevrimdışı Kaldır] butonuna basılmalıdır.